Welcome to Sunlivestocks

Livestock Breeder
Open 24 hours

Booking Details

Order

*வளர்ப்பதற்க்கு தேவையான ஆட்டுகுட்டிகள் விற்பனைக்கு*

கன்னி, கொடி, மேச்சேரி or சேலம் கருப்பு வெள்ளாட்டுகுட்டிகள் வளர்ப்பதற்க்கு விற்பனை செய்கிறோம்.

மொத்தம் 10 குட்டிகளை கொண்ட ஒரு யூனிட் விலை ரூபாய் 65000/=

9 மருக்கை female

1 கிடாய் male

உங்களின் பண்ணைக்கு எத்தனை யூனிட் தேவை என்பதை முடிவு செய்து மூன்று மாதங்கள் முன்னதாக பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

Our YouTube Channel

Call Now Button